استاندارد مصالح دانه ای پرکننده بستر صافی

استاندارد که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی/ منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ استاندارد ملی ایران شمارۀ ۵ تهیه و تدوین شده، در اجلاسیه کمیته ملی استاندارد آب و آبفا تصویب شد. این استاندارد به استناد بند یک مادۀ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین المللی زیر به روش “معادل یکسان” تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معادل یکسان استاندارد بین المللی مزبور است:

ANSI/AWWA B100:2016, GRANULAR FILTER MATERIAL

“مصالح دانه ای پرکننده بستر صافی” می تواند به عنوان مرجعی معتبر برای طراحی، خرید، تحویل، ماسه ریزی، لحاظ شود و از آن به عنوان راهنمای آزمایش های ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و کنترل های لازم و … نمونه های مصالح بستر صافی استفاده نمود. رعایت این استاندارد پس از ابلاغ رسمی این سند، تنها در ارتباط با صافی های به کار گرفته شده در تصفیه آب آشامیدنی ضروری خواهد بود.

 

دانلود مقاله با فرمت pdf

متن مقاله :

استاندارد که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی/ منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ استاندارد ملی ایران شمارۀ ۵ تهیه و تدوین شده، در اجلاسیه کمیته ملی استاندارد آب و آبفا تصویب شد. این استاندارد به استناد بند یک مادۀ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین المللی زیر به روش “معادل یکسان” تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معادل یکسان استاندارد بین المللی مزبور است:

ANSI/AWWA B100:2016, GRANULAR FILTER MATERIAL

“مصالح دانه ای پرکننده بستر صافی” می تواند به عنوان مرجعی معتبر برای طراحی، خرید، تحویل، ماسه ریزی، لحاظ شود و از آن به عنوان راهنمای آزمایش های ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و کنترل های لازم و … نمونه های مصالح بستر صافی استفاده نمود. رعایت این استاندارد پس از ابلاغ رسمی این سند، تنها در ارتباط با صافی های به کار گرفته شده در تصفیه آب آشامیدنی ضروری خواهد بود.

 

دانلود مقاله با فرمت pdf

تماس با ما


آدرس

خیابان خالد اسلامبولی( وزراء) - کوچه یکم - پلاک 14- واحد 12

تلفن

98-21-88554738

98-21-88554731